Hoe we u ondersteunen

icon

Architecten & studiebureaus

Geovanhecke ondersteunt architecten met screenings en advies om hun rol van ontwerper, adviesverlener en toezichter op de werken correct te vervullen en problemen inzake aansprakelijkheid, verzekeringen en dergelijke te vermijden. Voor studiebureaus spelen we een aanvullende, ontzorgende rol via onze heldere visie op de ondergrond, grondwater, geothermie en bemaling. 

Meer info
icon

Aannemers

We wapenen aannemers met kennis over mogelijke hiaten en gevaren inzake bronbemaling, geothermische systemen en waterwinning. Dit om onvoldoende voorbereide dossiers in de uitvoeringsfase te vermijden; vertraging, stopzetting of problemen met de verzekering te verhinderen; een zo correct mogelijke prijs te kunnen opstellen en de eigen risico’s zoveel mogelijk in te perken. 

Meer info
icon

Bouwheren/Exploitanten

Zorgvuldig omgaan met de eigen bodem, water en energie wordt alsmaar belangrijker. Als bouwheer en exploitant wil u op de hoogte zijn van de meest recente stand van zaken. Bouwheren en exploitanten in de breedste zin van het woord; zoals projectontwikkelaars, eigenaars, bedrijven, de industrie en particuliere bouwheren; steunen we graag met onze expertise en dit via hun architect of aannemer.

Onze rol kan bestaan uit advisering, begeleiding, opvolging of expertise. 

Meer info

Best practices

Over Geovanhecke

“De enige weg vooruit is kiezen voor duurzaamheid”

Meer over ons