Collega schakelt Geovanhecke in voor screening

Voor een project van een collega werd Geovanhecke gevraagd om op basis van een bemalingsscreening te checken indien er al of niet een bemaling moest uitgevoerd worden. Architect en bouwheer gingen er immers van uit dat dit niet nodig was. De aannemer dacht van wel. Virginie Verstraete: “Uit de screening bleek dat het dossier het niet toeliet om een snelle oplossing uit te werken. Met de voorziene uitvoering kwam de invloed tot in de duinen: deze vormen een speciale beschermingszone. We gingen in dialoog met de lokale overheid, brachten de boodschap over aan de architect en bouwheer en pasten de uitvoeringsvorm aan. Uiteindelijk werd besloten om het bouwniveau aan te passen zodat de invloed beperkt blijft. Op die manieren werd het dossier uitvoerbaar, al was het nog beter geweest indien we van bij de start betrokken waren.”