Bouwheren/Exploitanten

Zorgvuldig omgaan met de eigen bodem, water en energie wordt alsmaar belangrijker. Als bouwheer en exploitant wil u op de hoogte zijn van de meest recente stand van zaken. Bouwheren en exploitanten in de breedste zin van het woord; zoals projectontwikkelaars, eigenaars, bedrijven, de industrie en particuliere bouwheren; steunen we graag met onze expertise en dit via hun architect of aannemer.

Onze rol kan bestaan uit advisering, begeleiding, opvolging of expertise. 

hoe-we-u-ondersteunen/img-7848.jpeg
icon

Bouwheren

Als bouwheer-promotor heeft u belang bij een strakke planning en duidelijk advies, als bouwheer-eigenaar is er vaak iets meer tijd maar wellicht ook meer aandacht nodig bij de verdere duurzaamheid op het vlak van grondwater? Uw architect, aannemer, installateur is specialist in zijn vak. Wij zijn specialist in de ondergrond en boortechnieken. Wij bundelen voor eigenaars onze kennis van de ondergrond en de betreffende wetgeving; met de bedoeling praktisch en duurzaam om te gaan met bodem, water en bodemenergie. We bieden, eventueel in samenspraak met de architect en het studiebureau, inzicht in de voorbereiding, begeleiding tijdens de uitvoering en de nazorg op werven van partners. Dit zowel op het vlak van bemaling, waterwinning en geothermie. 

icon

Bouwheren/Exploitanten

Binnen het kader van asset management is het belangrijk om alle bodem- en grondwateraspecten op lange termijn te beheren. Bij elke exploitatie - of het nu geothermie of waterwinning is - komen vroeg of laat vragen aan bod: kwaliteit of kwantiteit, technische storingen, wettelijke conformiteit, … 

Wij zijn als specialist de correcte aanspreekpersoon voor bedrijven die waterwinningen of geothermische installaties overwegen of in hun uitbating hebben.