Blue deal

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen:

  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. Circulair watergebruik wordt de regel
  3. Landbouw en natuur worden deel van de oplossing
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren we om te ontharden
  5. De bevoorradingszekerheid wordt verhoogd
  6. Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

Een high level taskforce met de betrokken ministers en wetenschappers, onder leiding van minister Demir, waakt mee over de uitvoering van de Blue Deal. Onder meer de voorzitter van de Droogtecommissie biedt ondersteuning aan de taskforce.

De Vlaamse regering heeft alvast een eerste schijf van 75 miljoen euro uitgetrokken. Dit najaar beslist ze welk bijkomend budget ze voorziet voor de verdere uitvoering van deze Blue Deal.

De maatregelen uit de Blue Deal vormen de basis van het hoofdstuk "Risico's op watertekort en wateroverlast minimaliseren" van het Vlaams Klimaat Adaptatieplan 2021-2030, dat in september aan de Vlaamse regering voorgelegd wordt. De deal vormt ook een hoeksteen van het "waterschaarste- en droogterisicobeheerplan", een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, waarvan het openbaar onderzoek in september start.

(Bron: Integraal Waterbeleid)